Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983)

30/04/2012 19:10
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hằng đến từ Hà Nội hiện tại là sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 1
Thanh Hằng là một người vui vẻ, hòa đồng, luôn muốn chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho mọi người, quan điểm sống của em là sống để yêu thương
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 2
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 3
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 4
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 5
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 6
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 7
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 8
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 9
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 10
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 11
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 12
Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội, ĐH Công nghiệp (983) ảnh 13