Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755)

27/05/2012 10:00
(GDVN) - Nguyễn Thị Thu Hà đến từ Hà Giang, sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 1
Thu Hà có thể giới thiệu về bản thân mình qua 2 từ: "bình thường". Tại sao lại nói như vậy. Vì bản thân Hà sống rất bình thường, nhìn nhận mọi thứ cũng bình thường
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 2
Sở thích của Thu Hà: đi du lịch và chụp ảnh. Câu châm ngôn sống: "Hãy sống theo cách của riêng mình". Chính vì thế, Hà luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, hãy sống 1 cuộc sống đơn giản và làm theo những gì mình nghĩ, đừng bận tâm hay lo lắng về những gì người khác nói.
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 3
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 4

Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 5

Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 6
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 7
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 8
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 9
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 10
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 11
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 12
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 13
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 14
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 15
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 16
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 17
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 18
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 19
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 20
Nguyễn Thị Thu Hà, Hà Giang, ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội (1755) ảnh 21