Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440)

15/05/2012 09:00
(GDVN)-Nguyễn Thị Thu Trang đến từ Hải Phòng và hiện bạn đang là sinh viên trường ĐH Dân lập Hải Phòng. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 1
Trang tự nhận mình là một người vui vẻ,hoạt bát.
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 2
Trang thích làm đẹp và đi du lịch.
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 3
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 4
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 5
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 6
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 7
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 8
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 9
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 10
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 11
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 12
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 13
Nguyễn Thị Thu Trang, Hải Phòng, ĐH Dân lập Hải Phòng (1440) ảnh 14