Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16

02/04/2012 13:30
(GDVN) - Nguyễn Thùy Linh sinh ngày 1/11/1991. Hiện tại Thùy Linh đang là sinh viên Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. >>DANH SÁCH nữ sinh đã đăng ảnh
Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16 ảnh 1
Sở thích của Nguyễn Thị Thùy Linh là xem hài Hoài Linh và Trấn Thành. Thùy Linh tự nhận là người thẳng tính nên hay làm người khác hay giận. Phương châm sống của Linh là: Những gì hôm nay làm được thì đừng để ngày mai.
Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16 ảnh 2
Sở thích của Nguyễn Thị Thùy Linh là xem hài Hoài Linh và Trấn Thành. Thùy Linh tự nhận là người thẳng tính nên hay làm người khác hay giận. Phương châm sống của Linh là: Những gì hôm nay làm được thì đừng để ngày mai.
Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16 ảnh 3
Sở thích của Nguyễn Thị Thùy Linh là xem hài Hoài Linh và Trấn Thành. Thùy Linh tự nhận là người thẳng tính nên hay làm người khác hay giận. Phương châm sống của Linh là: Những gì hôm nay làm được thì đừng để ngày mai.
Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16 ảnh 4
Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16 ảnh 5
Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16 ảnh 6
Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16 ảnh 7
Nguyễn Thị Thùy Linh, số báo danh 16 ảnh 8