Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421)

14/05/2012 08:20
(GDVN) - Thí sinh Nguyễn Thiên Trang đến từ Nam Định, hiện là sinh viên trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 1
Thiên Trang là người thân thiện, hoà đồng, thích kết bạn và tham gia các hoạt động tình nguyện. Có khả năng văn nghệ, thích nấu ăn và đi du lịch, yêu quý động vật nhất là mèo
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 2
Trang có khả năng văn nghệ, thích nấu ăn và đi du lịch, yêu quý động vật nhất là mèo.
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 3
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 4
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 5
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 6
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 7
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 8
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 9
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 10
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 11
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 12
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 13
Nguyễn Thiên Trang, Nam Định, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định (1421) ảnh 14