Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591)

21/05/2012 10:00

(GDVN)-Nguyễn Thu Thảo đến từ Phú Thọ hiện đang là sinh viên trường Đại Học Lao động Xã hội

>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 1
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 2
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 3
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 4
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 5
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 6
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 7
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 8
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 9
Nguyễn Thu Thảo, Phú Thọ, Đại Học Lao động Xã hội (1591) ảnh 10