Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391)

13/05/2012 08:20
(GDVN) - Phạm Minh Trang đến từ Bắc Ninh hiện đang học tại  Đại Học Xây Dựng Hà Nội.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi .
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 1
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 2
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 3
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 4
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 5
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 6
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 7
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 8
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 9
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 10
Phạm Minh Trang, Bắc Ninh, Đại Học Xây Dựng Hà Nội (1391) ảnh 11