Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608)

21/05/2012 18:30
(GDVN) - Phạm Ngọc Lam đến từ Bạc Liêu và hiện đang là học sinh của Trường THPT Bạc Liêu >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 1
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 2
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 3
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 4
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 5
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 6
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 7
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 8
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 9
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 10
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 11
Phạm Ngọc Lam, Bạc Liêu, THPT Bạc Liêu (1608) ảnh 12