Sâu, Bướm và “Ngài”

Sâu, Bướm và “Ngài”
GDVN- “Bướm” được chia làm hai loại, bướm ngày và bướm đêm, bướm đêm còn được gọi là “con ngài”, chúng chiếm khoảng trên 80% các chủng loại bướm.