Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646)

23/05/2012 10:00
(GDVN) - Phạm Thanh Huyền, đến từ Thành Phố Hòa Bình, hiện đang là học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 1
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 2
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 3
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 4
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 5
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 6
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 7
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 8
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 9
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 10
Phạm Thanh Huyền, Hòa Bình, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (1646) ảnh 11