Phạm Thị Dung, Hà Tĩnh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1589)

21/05/2012 09:00
(GDVN) -Phạm Thị Dung đến từ Hà Tĩnh và hiện bạn đang là sinh viên trường học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phạm Thị Dung,  Hà Tĩnh,  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1589) ảnh 1
Phạm Thị Dung,  Hà Tĩnh,  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1589) ảnh 2
Phạm Thị Dung,  Hà Tĩnh,  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1589) ảnh 3
Phạm Thị Dung,  Hà Tĩnh,  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1589) ảnh 4
Phạm Thị Dung,  Hà Tĩnh,  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1589) ảnh 5