Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841)

26/04/2012 22:10
(GDVN) - Phạm Thị Tường Vi đến từ Gia Lai và hiện đang là học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 1
Vi rất thích màu xanh da trời và thích có nhiều bạn
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 2
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 3
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 4
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 5
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 6
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 7
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 8
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 9
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 10
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 11
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 12
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 13
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 14
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 15
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 16
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 17
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 18
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 19
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 20
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 21
Phạm Thị Tường Vi, Gia Lai, THPT Chuyên Hùng Vương (841) ảnh 22