Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298)

10/05/2012 14:20
(GDVN) - Thí sinh Phạm Thị Vân Anh đến từ Vũng Tàu, hiện là học sinh trường THPT Lê Hồng Phong. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 1
Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 2
Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 3
Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 4
Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 5

Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 6
Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 7
Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 8
Phạm Thị Vân Anh, Vũng Tàu, THPT Lê Hồng Phong (1298) ảnh 9