Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436)

14/05/2012 14:30
(GDVN) - Phan Hồng Bảo Trúc đến từ TP Hồ Chí Minh, sinh viên trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 1
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 2
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 3
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 4
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 5
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 6
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 7
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 8
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 9
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 10
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 11
 Phan Hồng Bảo Trúc, TP Hồ Chí Minh, ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (1436) ảnh 12