Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217)

08/05/2012 08:00
(GDVN) - Phan Thị Hồng Phấn hiện đang học tại CĐ Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 1
Hồng Phấn đang là sinh viên năm thứ ba của trường CĐ Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang, chuyên ngành trang trí nội thất. Qua cuộc thi này, cô hi vọng sẽ làm quen được nhiều bạn ở nhiều nơi, có cơ hội học tập học hỏi nhiều.
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 2
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 3
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 4
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 5
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 6
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 7
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 8
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 9
Phan Thị Hồng Phấn, CĐ Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (1217) ảnh 10