Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198)

07/05/2012 14:30
(GDVN) -Thí sinh Phan Thị Minh Huyền đến từ Quảng Ninh, hiện là sinh viên trường Đại học Y tế kỹ thuật Hải Dương. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 1
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 2
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 3
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 4
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 5
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 6
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 7
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 8
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 9
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 10
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 11
Phan Thị Minh Huyền, Quảng Ninh, ĐH Y tế kỹ thuật Hải Dương (1198) ảnh 12