PVN dẫn đầu các doanh nghiệp về lợi nhuận

PVN dẫn đầu các doanh nghiệp về lợi nhuận
(GDVN) - PVN vừa công bố báo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, với lợi nhuận 50.600 tỷ đồng, vươn lên vị trí dẫn đầu các doanh nghiệp trong kinh tế nước ta

PVN luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn

PVN luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn
(GDVN) - Petrovietnam luôn cam kết đồng hành với tất cả các nhà thầu, các đối tác để vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra...

Dấu ấn cổ phần hóa tại PVN

Dấu ấn cổ phần hóa tại PVN
(GDVN) - Việc cổ phần hóa thành công 3 đơn vị thành viên trong cùng một thời điểm đã khẳng định quyết tâm, tính hiệu quả trong thực hiện chủ trương cổ phần hóa của PVN.

PVOIL đã sãn sàng công tác cổ phần hóa

PVOIL đã sãn sàng công tác cổ phần hóa
(GDVN) - Từ 11/1/2018, PVOIL sẽ tổ chức “Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL” (roadshow) tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để cung cấp cơ hội đầu tư vào PVOIL.

Bản lĩnh PVOIL

Bản lĩnh PVOIL
(GDVN) - Sau 9 năm thành lập, Tổng Công ty Dầu Việt Nam đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Phạm vi hoạt động đã phát triển sang Lào, Singapore, Campuchia