Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3)

27/04/2012 14:11
Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh tư liệu đẹp về hoạt động của các đơn vị thuộc các lực lượng Hải, Lục, Không quân của Quân đội Liên Bang Nga.
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 1
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 2
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 3
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 4
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 5
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 6
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 7
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 8
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 9
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 10
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 11
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 12
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 13
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 14
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 15
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 16
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 17
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 18
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 19
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 20
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 21
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 22
Quân đội Nga qua những hình ảnh tư liệu ấn tượng (P3) ảnh 23
Lê Mai (tổng hợp)