Chót lưỡi đầu môi

Chót lưỡi đầu môi
(GDVN) - Trung Quốc vẫn cứ làm theo ý mình trong khi mong muốn và tìm cách ép các bên liên quan, bao gồm Việt Nam phải theo luật chơi của họ.