Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736)

26/05/2012 13:00

(GDVN) - Quản Thị Linh Chi đến từ Hà Nội hiện đang là sinh viên trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 1
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 2
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 3
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 4
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 5
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 6
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 7
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 8
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 9
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 10
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 11
Quản Thị Linh Chi, Hà Nội, ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (1736) ảnh 12