Quy định đăng ký quốc tịch đối với tàu bay

20/08/2015 08:39
Ngọc Quang
(GDVN) - Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhập khẩu vào Việt Nam, tàu bay phải được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/10/2015, quy định về việc đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay tại Việt Nam, bao gồm: Đăng ký, xóa đăng ký quốc tịch tàu bay; đăng ký và xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay; cấp mã số để đăng ký, xóa đăng ký các quyền lợi quốc tế đối với tàu bay mang quốc tịch Việt Nam; đăng ký, xóa đăng ký văn bản chỉ định người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay.

Trong vòng 6 tháng nhập khẩu, tàu bay phải được đăng ký quốc tịch Việt Nam. ảnh: lao động.
Trong vòng 6 tháng nhập khẩu, tàu bay phải được đăng ký quốc tịch Việt Nam. ảnh: lao động.

Nghị định không quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay công vụ, bao gồm tàu bay quân sự, tàu bay chuyên dụng của lực lượng hải quan, công an và các tàu bay khác sử dụng cho mục đích công vụ nhà nước, trừ trường hợp tàu bay công vụ được dùng vào mục đích dân dụng.

Theo quy định tại Nghị định, tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tàu bay được thuê - mua hoặc thuê không có tổ bay với thời hạn thuê từ 24 tháng trở lên để khai thác tại Việt Nam phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhập khẩu vào Việt Nam, tàu bay phải được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam.

Tàu bay được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng 4 điều kiện:

1- Chưa có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào hoặc đã xóa đăng ký quốc tịch nước ngoài;

2- Có giấy tờ hợp pháp chứng minh về quyền sở hữu tàu bay; quyền chiếm hữu tàu bay đối với trường hợp thuê - mua hoặc thuê tàu bay;

3- Đối với tàu bay đã qua sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về tuổi của tàu bay theo quy định của pháp luật;

4-Đáp ứng các điều kiện, yêu cầu về đảm bảo quốc phòng, an ninh; an toàn hàng không, an ninh hàng không và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng nêu rõ, tàu bay bị xóa đăng ký mang quốc tịch Việt Nam khi tàu bay bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; tàu bay không còn đáp ứng các điều kiện quy định; theo đề nghị của chủ sở hữu tàu bay hoặc người đề nghị đăng ký tàu bay; theo đề nghị của người được chỉ định tại văn bản IDERA.

Ngọc Quang