Quy định về thời gian xuất bến trong Thông tư mới của Bộ Giao thông vận tải

19/08/2022 14:28
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thông tư 17/2022/TT-BGTVT bổ sung quy định nhà xe phải cho xe xuất bến đúng thời gian biểu đồ chạy xe đã được cơ quan quản lý tuyến công bố.

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

Trong đó, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 6 như sau: Cho xe xuất bến đúng thời gian biểu đồ chạy xe đã được cơ quan quản lý tuyến công bố.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 như sau: Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm; đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Thông tư mới của Bộ Giao thông vận tải quy định, nhà xe phải cho xe xuất bến đúng thời gian biểu đồ chạy xe đã được cơ quan quản lý tuyến công bố. Ảnh: Trung Dũng
Thông tư mới của Bộ Giao thông vận tải quy định, nhà xe phải cho xe xuất bến đúng thời gian biểu đồ chạy xe đã được cơ quan quản lý tuyến công bố. Ảnh: Trung Dũng

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 như sau: Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc điện tử do doanh nghiệp, hợp tác xã tự phát hành theo mẫu quy định tại Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư này. Ngoài những nội dung bắt buộc tại Phụ lục 6, doanh nghiệp, hợp tác xã được bổ sung những nội dung khác để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.

Khi thực hiện chuyến đi, lái xe mang theo Lệnh vận chuyển bằng bản giấy hoặc có thiết bị truy cập được nội dung của Lệnh vận chuyển điện tử; xuất trình Lệnh vận chuyển bản giấy hoặc bản điện tử khi lực lượng chức năng yêu cầu.

Ngoài ra, Thông tư này cũng sửa đổi khoản 5 Điều 62 về công bố cấu trúc thông tin, thiết bị, trình tự kiểm tra thông tin của mã QR trên phù hiệu.

Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 63 như sau: Quản lý, tổ chức việc thực hiện in ấn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu được ban hành tại Thông tư này; cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn địa phương.

Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 63 như sau: Quản lý, tổ chức thực hiện việc in ấn các loại phù hiệu, biển hiệu theo các mẫu được ban hành tại Thông tư này hoặc mẫu phù hiệu xe taxi sử dụng riêng cho địa phương; cấp, cấp lại các loại phù hiệu, biển hiệu theo quy định.

Trong điều khoản thi hành Thông tư này nêu rõ: Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trung Dũng