Gom cả đại dương trong một giọt nước

Gom cả đại dương trong một giọt nước
(GDVN) - Để “không ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi Sun World là một quần tụ của những đường nét kiến trúc tinh hoa, những bản sắc văn hoá riêng có của nhiều tộc người.