Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765)

27/05/2012 15:30

(GDVN) - Tạ Thị Thu Hạnh đến từ Hà Nội hiện đang là học sinh trường THPT Quốc Oai >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 1
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 2
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 3
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 4
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 5
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 6
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 7
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 8
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 9
Tạ Thị Thu Hạnh, Hà Nội, THPT Quốc Oai (1765) ảnh 10