Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678)

24/05/2012 09:20
(GDVN) - Tạch Như Hoa đến từ Cao Bằng, sinh viên trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 1
Như Hoa là cô gái vui tính, hòa đồng  và rất thích ca hát
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 2
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 3
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 4
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 5
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 6
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 7
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 8
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 9
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 10
Tạch Như Hoa, Cao Bằng, CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên (1678) ảnh 11