Đà Nẵng đang chống dịch như thế!

18/05/2021 18:28
GDVN- Đà Nẵng có lẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước được nhận bằng khen của Thủ tướng vì có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.