Họa sĩ phục trang xin lỗi Lý Nhã Kỳ

17/07/2011 06:07
Tôi đã hơi quá lời khi nhận xét cô ấy cố tình gây ra sự cố hở ngực - đó là lời chia sẻ mà họa sĩ phục trang Đỗ Thu Hiền gửi đến Lý Nhã Kỳ.