ĐH Lạc Hồng: 14 bài thi điểm 0

25/07/2012 14:22
(GDVN) - Thủ khoa ĐH Lạc Hồng là thí sinh Trần Thị Huyền thi khối C (SBD:44) với số điểm văn, sử địa lần lượt là: 8,5; 7; và 6,25 làm tròn thành 22 điểm.