Phát huy tinh thần đổi mới vì dân

21/04/2016 12:25
(GDVN) - Mục tiêu của Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm thúc đẩy các tổ chức, cá nhân sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.