HDBank "thâu tóm" công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

29/08/2013 10:08
(GDVN) - Thương vụ mua lại Công ty Tài chính Việt Société Générale (thuộc tập đoàn Tài chính Société Générale – Pháp) của HDBank mở ra mở đầu cho xu hướng các định chế Việt Nam mua lại các định chế khác để hình thành các tập đoàn Tài chính – Ngân hàng tại Việt nam.