Xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa

29/04/2014 13:40
(GDVN) - Lấy hình tượng con dấu vua Minh Mạng trong Sắc chỉ thành lập hải đội Hoàng Sa năm 1835 để xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa.