“12 tuổi, tôi trở thành đàn bà…”

07/06/2011 03:20
Cho đến một ngày trời mưa như trút, tôi đã vô tình đọc được một bài báo về vấn đề xâm hại tình dục trẻ vị thành niên... Tôi bàng hoàng. Tôi chết lặng...