Lắp thêm SIM cho iPhone 4S

21/11/2011 14:45
Nếu muốn nhận được khả năng 2 SIM trên iPhone 4 hoặc iPhone 4S, người dùng có thể làm được điều này thông qua hệ thống Vooma Peel PG920.