Tận mắt về 50 điều đáng yêu của Việt Nam qua lời kể của T.S Alan Phan

06/06/2012 07:11
(GDVN) - Độc giả, T.S Alan Phan chia sẻ trên TuanVietnam.net: "Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay của thời thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần".
Tác giả đã liệt kê 50 điều mà mình cảm thấy yêu mến Tổ quốc này. Báo điện tử GDVN xin gửi đến bạn đọc phần 3 về 50 điều đáng yêu của Việt Nam qua cảm nhận của TS Alan Phan.

Tận mắt về 50 điều đáng yêu của Việt Nam qua lời kể của T.S Alan Phan

03/06/2012 07:39
(GDVN) - Độc giả, T.S Alan Phan chia sẻ trên TuanVietnam.net: "Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay của thời thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần".

Tác giả đã liệt kê 50 điều mà mình cảm thấy yêu mến Tổ quốc này. Báo điện tử GDVN xin gửi đến bạn đọc phần 2 về 50 điều đáng yêu của Việt Nam qua cảm nhận của TS Alan Phan.

Tận mắt về 50 điều đáng yêu của Việt Nam qua ảnh (P1)

01/06/2012 06:19
(GDVN) - Độc giả, T.S Alan Phan chia sẻ trên TuanVietnam.net: "Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay của thời thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần".

Tác giả đã liệt kê 50 điều mà mình cảm thấy yêu mến Tổ quốc này.