Đường trăm tỷ 4 năm đi được... 7km

02/11/2012 14:02
Với 117 tỷ đồng được đầu tư, sau 4 năm, dự án đường nối từ đường mòn Hồ Chí Minh qua xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vào xã vùng sâu Phú Sơn có chiều dài 18km mới thi công được 7km. Những khó khăn vẫn tồn tại... đến bao giờ con đường mới có thể hoàn thành?