Chơi mô hình “sống”

Tiếng động cơ rú lên, những chiếc bánh xe nổi gai vằn vện cày tơi cả khu đất. Khói trắng xả ra mù mịt từ những chiếc xe mô hình gắn động cơ.
Đang tải tin...