Kim Lân - Ẩn sĩ giữa làng văn

05/01/2012 15:53
(GDVN) - Sán nay 5/1, nhân khánh thành Nhà lưu niệm nhà văn Kim Lân, NXB Kim Đồng tặng sách “Kim Lân - Ẩn sĩ giữa làng văn” trong Tủ sách Nhà văn của em.