Kĩ sư dữ liệu tại Facebook cần những kĩ năng gì?

02/09/2012 07:00
Facebook đang tìm kiếm các kĩ sư dữ liệu gia nhập vào nhóm của những nhà nghiên cứu tại trụ sở chính ở Menlo Park để làm việc với một hệ thống dữ liệu về mối quan hệ của con người lớn nhất từ trước tới giờ

Dự luật SOPA gây nhiều tranh cãi vì sao?

18/01/2012 16:06
SOPA là một dự luật đang bị tranh cãi ở Mỹ có thể khiến cho rất nhiều người dân và doanh nghiệp nước này phải nổi giận nếu nó được thông qua.