Ba sai sót về biểu đồ trong Atlat địa lí

21/04/2012 06:17
(GDVN) - Atlat là phương tiện dạy học mà Bộ Giáo dục cho phép sử dụng trong kì thi tốt nghiệp sắp tới. Tuy nhiên, trong cuốn Atlat địa lí Việt Nam do NXBGDVN tái bản ngày 31/3/2010 có ba sai sót cơ bản.

Khai thác Atlat địa lý đạt điểm cao.

17/04/2012 06:00
(GDVN) - Atlat là phương tiện học tập rất cần thiết và hữu ích đối với kỳ tuyển sinh tốt nghiệp THPT sắp tới. Tuy nhiên, khai thác atlat trong học tập đối với học sinh còn gặp nhiều lúng túng, chưa thật sự hiệu quả.