Báo Campuchia: Ủng hộ Bắc Kinh sẽ có thưởng

13/11/2014 06:42
(GDVN) - Khi Campuchia không còn là Chủ tịch luân phiên ASEAN, nước này vẫn có thể ngăn chặn sự đồng thuận của khối về biển Đông và báo cáo lại cho nhà tài trợ của mình