Người khiến "quỷ thần phải khiếp sợ"

28/09/2012 07:47
Người ta bảo Sùng A Tú là người đông anh em con cháu nhất xã Cô Ba, nhất huyện Bảo Lạc, thậm chí nhất tỉnh Cao Bằng. Điều đó cũng phải thôi vì khi được chữa khỏi, ai cũng xin kết nghĩa là anh em, con cháu của nhà họ Sùng.

Thầy bùa lột xác thành… thầy thuốc

19/04/2012 06:48
Mới học lớp 3, xuất thân là thợ mộc, chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp, khóa học Đông y, gia đình cũng chưa có ai làm nghề thuốc nhưng đùng một cái, “lương y” có biệt tài chữa bệnh nan y và mặc sức chém tiền thiên hạ.