Ai bố láo, bố lếu nhất?

(GDVN) - Không thể giáo dục ra một công dân tốt, khi chấp nhận nói dối ngay từ khi mới cắp sách đến trường; chạy điểm vào trường!

Uống rượu - văn hoá hay tệ nạn?

(GDVN) - Uống rượu đã trở thành nét văn hóa của các dân tộc Tây Bắc nhưng lạm dụng rượu cũng gây ra nhiều tai tệ nạn xã hội, suy đồi về đạo đức.

Một gia đình đáng thương

(GDVN) - Vợ khiếm thị, chồng thấp bé, đau ốm triền miên, một đứa con mang trong mình khiếm khuyết của cả cha và mẹ. Cả gia đình họ đang phải “bấu víu” vào nhau để sống.

Chính sách đối với dân công hỏa tuyến

(GDVN) - Người tham gia dưới 1 năm được hưởng 2.000.000 đồng; 1 năm đến dưới 2 năm được trợ cấp 2,7 triệu đồng; từ 2 năm trở lên trợ cấp 3.5 triệu đồng.
Đang tải tin...