Sắm Com-lê cho HS trường làng: “Nếu có tiền chênh thì sẽ vào túi ai?”

20/08/2013 07:51
(GDVN) - Một mét vải để may áo Vest cho học sinh cấp 1 hết khoảng 70 nghìn đồng. Tiền công may mất khoảng 200 nghìn đồng, vị chi hết gần 300 nghìn đồng/chiếc áo. Vậy nhưng trong bảng giá nhà may gửi cho nhà trường những gần 400 nghìn đồng/chiếc. Một con số cần phải xem xét lại?