Có nên ban hành quy chế mới giữa năm học?

03/01/2012 12:00
Việc Bộ GD&ĐT ban hành quy chế mới về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT vào thời điểm giữa năm học sẽ gây không ít khó khăn cho giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn.