Phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO2

30/12/2020 06:10
GDVN- Thời điểm thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) của EVNGENCO2 không muộn hơn ngày 17/2/2021 mà không phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.

Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

29/12/2020 06:30
GDVN- VNX là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.

Quy định công tác kiểm toán nội bộ

26/01/2019 09:16
(GDVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ; trong đó quy định cụ thể về công tác kiểm toán nội bộ và người làm công tác kiểm toán...