Đừng thất vọng thay cho ông Trần Đăng Tuấn

21/04/2016 07:41
(GDVN) - Việc ông Trần Đăng Tuấn không có tên trong danh sách bầu Đại biểu Quốc hội sau khi vòng hiệp thương thứ 3 kết thúc, chưa hẳn đồng nghĩa với hai từ "thất bại".