Bó rau xanh của người lính trẻ

16/11/2011 20:12
Vừa thấy hai chú bộ đội đẩy xe rau ra khỏi cổng doanh trại, cô hàng nước gọi: “Cho chị hai bó cải như mọi khi”.