"Cầm cố, thế chấp lăng mộ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng"

23/04/2013 07:08
(GDVN) - Theo Tiến sĩ, Luật sư Trần Đình Triển, những đất đai thuộc về nơi thờ tự ví dụ như nhà thờ, nhà thờ đạo, nhà thờ họ, đình làng hay những nơi lăng mộ…bản thân nó có giá trị nhưng không thể giao dịch mua bán được trên thị trường...