Giáo sư Trung Quốc nói tại sao chưa "nhận diện phòng không" Biển Đông

27/11/2013 13:40
(GDVN) - "Nhưng ở biển Nam Hải (tên Trung Quốc gọi Biển Đông) không có điều kiện như vậy. Mối quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang được cải thiện và Trung Quốc không có nhu cầu đi quá xa để đối phó với Philippines", Thời Ân Hoằng nói một cách kẻ cả và trịch thượng.