10 mẫu ống kính đắt nhất hành tinh

23/12/2011 14:44
Một số người cho rằng, trừ phi bạn là một tỉ phú, bằng không thì những ống kính này sẽ mãi "chỉ là giấc mơ", vì nó có cái giá của cả một gia tài lớn.

10 mẫu ống kính đắt nhất hành tinh

29/11/2011 17:31
Một số người cho rằng, trừ phi bạn là một tỉ phú, bằng không thì những ống kính này sẽ mãi "chỉ là giấc mơ", vì nó có cái giá của cả một gia tài lớn.